Se muligheter 

Pandemien har forsterket utfordringene med utenforskap. Noen grupper var særlig utsatte på arbeidsmarkedet også før korona. Personer med funksjonsnedsettelser og helseplager, de som mangler kompetanse og har hull i CV-en risikerer nå å skyves lengre unna arbeid. I denne situasjonen er det viktigere enn noen gang å øke innsatsen for å hindre utenforskap og inkludere flest mulig i arbeidslivet. Samtidig må vi ruste oss for tiden etter korona: Koronakrisen må ikke bli en utenforskapskrise.

Inkludering i koronaens tid kan virke som en umulig oppgave. Gjennom #Semuligheter oppfordres bedrifter og ledere med rekrutteringsbehov og andre aktører til å være med å løfte fram gode eksempler og synliggjøre hva som faktisk finnes av muligheter – både i den krevende tiden vi nå står i, men også når vi hever blikket og ser ut av koronakrisen.

Nå har du muligheten til å lære mer om dette og hvordan nettopp du kan bidra til å fremme inkludering i arbeidslivet. På denne siden kan du blant annet finne opptak av inkluderings-talkshow ledet av Carsten Skjelbreid og en rekke andre webinarer.

Se talkshowet i opptak her