Mange funksjonshemmede møter barrierer når de søker på stillinger, selv om de har utdanning. Finn ut mer om hvorfor du som arbeidsgiver bør se ressursene og potensialet i arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse.

Målgruppe

Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov og andre med interesse for temaet

Se webinaret her

 

Om webinaret

Webinar om unge arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse.

Det blir presentert forskning og erfaringer knyttet til rekrutteringsprosesser, diskriminering og forskjellsbehandling. Vi håper webinaret gir økt innsikt i barrierer som kan hindre arbeidssøkere å komme i arbeid, samtidig som dere får kjennskap til løsninger og metoder som kan bidra til å ansette flere arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse.

Arrangør: FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon), SAFO (Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes Organisasjoner), Unge Funksjonshemmede og ASD.

Konferansier: Ingrid Bruun

Spørsmål?

Ta kontakt med grete.crowo@ffo.no

 
Program