Mange arbeidsgivere har utfordringer med å få tak i arbeidskraft og kompetanse. Samtidig har vi i NAV mange gode, motiverte kandidater, som ønsker seg jobb. Hvordan kan vi sammen få til en god match?

Målgruppe

Alle arbeidsgivere med behov for arbeidskraft, og som ønsker å rekruttere bredere

Se webinaret her

Programleder: Ragnhild Friis-Ottessen (NAV)

Spørsmål? Ta kontakt med Sigrid Anna Eggen: sigrid.anna.eggen@nav.no

Se også nav.no/inkludering

Program

Gjennom tre eksempler vil vi vise hvordan NAV og næringslivet kan samarbeide om rekruttering, gjennom inkludering.

Hva snakker vi om når vi snakker om inkludering?
Programleder i samtale med Kjell Hugvik, tjenestedirektør i NAV

Å skape morgendagens arbeidskraft
Bygg og anleggsbransjen har over tid hatt stort behov for arbeidskraft. Bare i Trøndelag er det estimert et behov for 4000-5000 nye ansatte i den kommende tiårsperioden. For å få tak i nok folk, har NAV Trøndelag inngått strategiske rekrutteringssamarbeid med bl.a. Nye veier og en rekke entreprenører i bransjen.

Günther Voigt, prosjektleder for Nye veier i NAV Trøndelag, forteller om modellen for samarbeidet og resultatene så langt

“Gamere er den nye oljen”
Stefan Eide er site manager i arbeidsfellesskapet Bergen.Works. I et miljø fullt av gründere og IT-folk, har han funnet en metode for å gi unge med gamerbakgrunn en vei inn i yrkeslivet.

Kombinasjonen av unge i utenforskap, og gründerselskap i vekst har gitt grobunn for et samarbeid med NAV, der spillerfaring kombinert med fagopplæring gir etterspurt arbeidskraft.

Inkludering som strategi
Hvordan sette mangfold og inkludering på agendaen i din bedrift? Ecura, som tilbyr helse- og omsorgstjenester, har inngått en inkluderende rekrutteringsavtale med NAV Oslo. Slik får de god hjelp til å se inkluderingsmuligheter i sin virksomhet. Samarbeidet har gitt bedriften en merverdi både når det gjelder arbeidsmiljø og kompetanse, som kanskje ville blitt oversett i en vanlig CV-bunke.

Key account manager, eller bedriftskontakt i NAV Oslo, Simen From og Irene Foss, leder for Ecura hjemmetjenester og BPA, kommer for å fortelle om hvordan de sammen gjør Ecura til en inkluderende bedrift.