På dette webinaret får du innblikk i verktøy og tiltak som fungerer i inkluderingsarbeidet. Du får også høre om erfaringer fra statlige virksomheter i arbeidet med inkluderingsdugnaden.

Målgruppe

Hovedsakelig statlige ledere og HR, men webinaret kan også være relevant for andre arbeidsgivere utenfor staten

Se webinaret her

Program

  • Hvilke verktøy og tiltak ligger i DFØs inkluderingspakke, og hvordan kan disse hjelpe ledere til å se mulighetene?
    Seniorrådgiver Sanja K. Skaar, DFØ
  • Hva skal til på virksomhetsnivå for å endre praksis, kultur og holdninger? – suksesskriterier for inkluderende virksomheter
    Seniorrådgiver Ragnhild Aamodt Grønlie, DFØ
  • Hva vet vi så langt? Hvilke tiltak har statlige virksomheter satt i gang og hva fremmer arbeidet med inkludering?
    Seniorrådgiver John Nonseid, DFØ

Om webinaret

På dette webinaret viser vi hva lederne konkret kan gjøre i rekrutteringsprosessen for at de skal rekruttere mer mangfoldig. Vi vil også vise hvordan virksomhetene bør jobbe systematisk med inkluderingsarbeidet for å lykkes med å forankre og få til en varig endring. I tillegg skal vi presentere hva vi vet så langt om hva som fungerer i arbeidet med inkluderingsdugnaden i statlige virksomheter.

Spørsmål?

Ta kontakt med SanjaKostovska.Skaar@dfo.no