Regjeringen har definert tre innsatsområder:

  • Rekruttering: Terskelen inn i arbeidslivet må senkes slik at det blir enklere for arbeidsgivere å ansette personer som står utenfor arbeidslivet
  • Psykisk helse og rus: Tilbudet for arbeidssøkere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer skal styrkes slik at flere kan delta i arbeidslivet
  • Kvalifisering: Mulighetene for opplæring skal styrkes slik at flere kvalifiseres inn i arbeid

Les mer om inkluderingsdugnaden på regjeringens hjemmeside