Vet du hvor inkluderende du er som arbeidsgiver? Testen er utviklet sammen med…

Film til slutt i testen når du får svaret

Hvilket verktøy bruker vi med testen?